S.Cherkassky-www.telegraph.co.ukShura Cherkassky website

Shura Cherkassky website mag dan nog niet helemaal compleet zijn, de hoeveelheid informatie die deze virtuele ruimte aan liefhebbers van de beroemde Amerikaanse pianist biedt, overschrijd nu al de verwachtingen. Vrij compleet is een indrukwekkende Discografie-pagina met de cd’s, lp’s, 78-rpm-, dvd- en zelfs mp3-opnamen. De eerste muziekvoorbeelden zijn inmiddels ook geplaatst en klaar voor het beluisteren via SoundCloud en  YouTube. Een verzameling van foto’s is uitgebreid met de links naar de overige bestaande afbeeldingen van Cherkassky op Internet. Gezien de eerste gescande concertprogramma’s, de teksten met interviews en portretten van de pianist (waaronder het in 1990 in PianoBulletin gepubliceerde artikel van Christo Lelie), het overzicht van de muziekrollen en de lijsten met concertuitvoeringen, krijgen de websitebezoekers na het gereedkomen van de website de mogelijkheid om een zo compleet mogelijk beeld van Shura Cherkassky (1909-1995) te vormen. De Engelstalige website in opbouw is een onafhankelijk initiatief van Wim de Haan, en is te inden via www.shura-cherkassky.info©Olga de Kort, 2017 (gepubliceerd in PianoBulletin, 2017, nr. 2 september)