Tags

, ,

Piano makers RussiaAnne Swartz. Piano Makers in Russia in the Nineteenth Century. Bethlehem, Lenigh University Press, 2014. 187 p., ill.  ISBN 978-1-61146-158-9 (gepubliceerd in PianoBulletin, 2015, nr.3 december, p.86) 

Met al onze kennis van de Europese pianomakers en instrumenten uit de negentiende eeuw, weten we nog steeds heel weinig over hun Russische collega’s en Russische pianomerken. En dat terwijl de piano enorm populair was in Rusland en de vraag naar goede instrumenten in de loop der jaren alleen maar toenam. Het boek van Anna Swartz, hoogleraar aan de Baruch College, voorziet van alle nodige informatie over de plaats, rol en ontwikkeling van pianocultuur in Rusland van de negentiende eeuw. Vanaf de eerste pianohandelaren, die zich in 1810 in St.Petersburg vestigden tot de pogingen van de Sovjet directeuren van pianofabrieken om de vergane glorie een nieuw leven in te blazen, is de geschiedenis van de piano in Rusland voor decades een terra incognita gebleven. Vergeten werden talloze mecenassen die hun naam en geld graag aan de Russische merknamen lieten verbinden, zoals Maria Fjodorovna, de vrouw van de imperator Paul I en moeder van onder anderen koningin Anna Pavlovna. Weinig bekend is er over de culturele ondernemers zoals Theodore Diederichs, Andreas Kestner of Aleksej Nechaev. Deze laatste verkocht zijn vleugels aan Petersburgse muziekliefhebbers en was geen onbekende bij amateurgezelschappen en in aristocratische salons. Maar ook buiten de hoofdstad was er behoefte aan goede instrumenten, wat duidelijk wordt uit de Swartz’ onderzoek naar de verspreiding van piano’s in de Aziatische delen van het Russische imperium en de steden langs de Trans-Siberische Spoorlijn. Uitgebreide noten en bibliografie geven genoeg vervolginformatie om de volgende lacunes in het Russische culturele landschap van de negentiende eeuw te dichten.  ©Olga de Kort, 2015.